Akkreditering

Akkreditering skal rettes til:

E-mail: pressenibefestival@gmail.com

Akkrediteringen skal være os i hænde senest d. 22. juni 2016.
Evt. anmodning om p-tilladelse samt pressekort skal ligeledes være os i hænde senest d. 22 juni 2016. 

Der udsendes et velkomst- og informationsbrev til alle akkrediterede medier umiddelbart efter deadline for ansøgning, d. 22 juni 2016. 

 

Bemærk:
Kommunikationsansvarlig Ninette Krogh Ravn holder orlov og det er derfor stedfortræder Katja Meyer, der varetager ansøgninger og deslige i 2016.

Eventuelle sendte mails og ansøgninger sendt til Ninette efter d. 20 marts 2016 bliver ikke automatisk videresendt til Katja.