Akkreditering

Akkreditering skal rettes til:

Nibe Festival
Att. Peter Møller Madsen
Jacob Petersens Vej 11
9240 Nibe

E-mail: peter@nibefestival.dk

Akkrediteringen skal - hvis ikke andet er aftalt med Peter Møller Madsen - være os i hånde senest d. 25. juni, og akkrediteringen skal afleveres på mediets officielle brevpapir.